ג. החיבור בין מחקר להגות בבירור הפתרון לבעיית קיומה של היהדות כתרבות בהווה

להוציא את המסה המסכמת , " חילוניות הומניסטית ותכנים דתיים בישראל " , היהדות והתרבות החילונית הוא ספר עיון המנתח פרקי הגות יהודיים מהמאה ה - , 20 ובכללם של אחד העם , חיים נחמן ביאליק , יחזקאל קויפמן , מרדכי קפלן , אהרן דוד גורדון ופרנץ רוזנצוויג . מבחינה זו קרובים תכני הספר לספרו המאוחר יותר , תולדות ההגות היהודית של המאה ה 461 . 20 אולם , הן מבחינת הניתוח של פרקי הגות אלה , והן מבחינת התפיסה הכללית של בעיית הקשר עם העבר היהודי במסה המסכמת , נראה כי הגישה השלטת קרובה יותר לכלי החשיבה שהשתמש בהם כדי לנתח את הבעיתיות של הקיום היהודי בספרו על הגות המאה ה - . 19 בתולדות ההגות היהודית בעת החדשה - המאה ה , 19 ניתח שביד 459 שם , עמ ' . 223 460 אליעזר שביד , תולדות ההגות היהודית בעת החדשה - המאה ה 19 ) להלן : תולדות המאה ה , ) 19 הקיבוץ המאוחד / כתר , ירושלים . 1977 461 לעיל הערה . 439 את יצירותיהם של ההוגים היהודים באירופה באותה תקופה , על הרקע ההיסטורי של " עליית המדינה הלאומית הריבונית - ריכוזית " ו "צמיחת התרבות ההומניסטית - החילונית " . 462 צדה של בעיית הקיום היהודי בעת החדשה הכרוך בעל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד