א. קווים כלליים

אליעזר שביד הוא הוגה דעות יהודי - ישראלי שנולד ב - 1929 למשפחה ציונית - סוציאליסטית . הוא היה חניך ומחנך בתנועות הנוער "המחנות העולים " ו " התנועה המאוחדת " , לחם בפלמ " ח במלחמת השחרור והשתתף בייסוד קיבוץ צרעה , שם היה אחראי על חיי החג והמועד עד שפנה ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים ב - . 1953 מאוחר יותר הצטרף לסגל של האוניברסיטה בתחום מחשבת ישראל , ובה ייסד את לימוד המחשבה היהודית בעת החדשה כחלק אינטגרלי של התחום . 434 נוסף על פעולתו בתחומים אלה , השתתף במהלך השנים בפורומים רבים המוקדשים לחשיבה אודות החינוך והחברה היהודית והישראלית , ולימד במסגרות שונות שפעולתן התמקדה בהכשרת פעילי חינוך וחברה . 435 כפי שנראה בדיון שלהלן , קיימת זיקה ברורה בין פעולתו כחוקר בתחום המחשבה היהודית לדורותיה לבין יצירתו ההגותית . 436 אולם נוסף על עיסוקיו בתחומים אלה , יש לציין גם את עניינו העמוק בחינוך היהודי , שהתבטא , נוסף על פעולתו בתחום זה , במישור ההגותי , במעורבותו בייסוד המכללה ההומניסטית להכשרת מורים " כרם " , בהשתתפותו 434 לדיון נרחב בביוגרפיה המוקדמת של שביד ראו יהוידע עמיר , " דיוקנו של ההוגה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד