חלק שלישי היחס לציון ולתפוצות בהגות היהודית מהקמת מדינת ישראל ועד לעשור הראשון של המאה ה-21