ה. סיכום: היחס לציון ולתפוצות במשנתו של מרדכי קפלן

משנת קפלן הוקדשה אפוא לעיצוב תוכנית לבנייתה מחדש של הציביליזציה היהודית על רקע התפוררות החיים היהודיים בעת החדשה . כדי לגבש את הכלים לעיצוב תוכנית שתפעל בכיוון זה , ניתח את בעיות הקיום היהודי בסביבתו . בהקשר זה הבחין בכוח המשיכה של חברת הסביבה שפועל על היהודים כיחידים , וניתח את הגורמים הכלכליים , הפוליטיים והתרבותיים האידיאולוגיים שהקשו על המשך החיים היהודיים בסביבה זו . את כל אלה הציג במסגרת תפיסה עולמית - היסטורית רחבה שמתבטאת בארבעה עניינים שונים : א . זיהוי כללי של בעיות הקיום היהודי באמריקה כגלגול עכשווי וייחודי של בעיית המפגש בין יהדות למודרניות , הפוקדת את הקיום היהודי החל מראשית המאה ה - 19 באירופה ; ב . גישה דתית , הרואה באופי האורגני של כל ציביליזציה אנושית באשר היא , תנאי לפעולה אלוהית - אנושית המוסיפה לעולם כוח של חיים ומוסר ; ג . תפיסת עולם ציונית הקובעת שלנוכח תהליכים היסטוריים עכשוויים , אין אפשרות לשקם את החיים היהודיים באמריקה בלי זיקה שוטפת עם מפעל הבנייה של חברה יהודית אוטונומית בארץ ישראל ; ד . הפיכת מצבו המוסרי של העולם המערבי לחלק מההתמודדות עם אתגר בנייתה מחדש ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד