ד. היחס לציון ולתפוצות בחיבורי קפלן המאוחרים

תפיסת היהדות כציביליזציה והצורך לשקם את החיים היהודיים לנוכח תהליכי התפוררות מתקדמים , מרכיבים גם את המסר המרכזי בחיבוריו המאוחרים . בחיבורים אלה , עסק עדיין קפלן בתנאי הקיום היהודיים השונים בארץ ישראל ובתפוצות כבסיס לשיקום היהודים והיהדות . אולם , כפי שנראה עתה , הוסיף להם התמודדות עם בעיית התפוררות הקיום היהודי באמצעות דיון בהידרדרות המוסרית של העולם . נושא זה נראה לו נכון על רקע מלחמת העולם השנייה גם מנקודת ראות יהודית . . 1 דת , מוסר וציביליזציה בחיבורי קפלן המאוחרים לקראת סוף שנות הארבעים , כשכתב את ספרו עתידו של היהודי האמריקני , 417 טען קפלן , שמצבו של החינוך היהודי בתפוצות נעשה גרוע עוד יותר מכפי שהיה רק שנים אחדות קודם לכן . הוא קבל על כך שיהודי אמריקה אינם לומדים עברית , וכי בניגוד לעשורים הראשונים של המאה עלה משמעותית מספר נישואי התערובת . 418 בדת הלאומיות המוסרית , שכתב בשנות השבעים , נבהל קפלן מממדי ההתבוללות 417 פרטים בהערה . 355 . The Future of the American Jew , pp . 13 - 16 , 40 , 133 - 134 418 שאליהם הגיעו יהודי אמריקה . 419 זאת , כמובן , לאחר שהיהודים כבר התקבלו כחלק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד