ג. תפיסת היהדות כציביליזציה ומעמדן של ציון והתפוצות במסגרתה

שני המושגים הבסיסיים של משנת מרדכי קפלן הם הרקונסטרוקציה - שמשמעה המדויק " בנייה מחדש " , וציביליזציה - שמציינת מרחב חיים המקיף את כלל ההישגים הארציים והרוחניים של הקיבוץ האנושי . עיקר מגמתו - שיקומה או בנייתה מחדש של הציביליזציה היהודית לאחר מספר דורות של התפוררות פנימית . עיון בכתביו במהלך השנים מגלה , שבעוד שתפיסת הרקונסטרוקציה נותרת ללא שינוי , תפיסתו לגבי האופי הרצוי של הציביליזציה היהודית בעתיד משתנה במהלך הזמן , כשפעם הוא מבליט מעט יותר את האופי הלאומי של הקיום היהודי על פני זה הדתי , ופעם להפך - הכול בהתאם למה שנראה לו כבעיה העיקרית שיש להתמודד עמה באותה עת . השאלה הראשונה שאנו ניצבים מולה בניסיוננו לבחון את היחס לציון ולתפוצות במשנתו של מרדכי קפלן היא אפוא האופי המדויק של ניתוח בעיית הקיום היהודי באמריקה , שהביאה אותו להשתית את תפיסת עולמו היהודית על שני מושגים אלה . . 1 ניתוח המשבר ביהדות כציביליזציה ניתוח בעיית הקיום היהודי ביהדות כציביליזציה עומד על שלושה גורמים : שניים מהם שייכים לתחום החברתי - כלכלי ולתחום החברתי - פוליטי . גורמים אלה , כפי שאראה , פוגעים ברצונם של היהודי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד