ב. רקע היסטורי-ביוגרפי

קפלן נולד ב - 1881 בליטא והיגר עם משפחתו לאמריקה ב - . 1888 מעבר משפחתו מליטא לארצות הברית היה חלק מהגירה המונית שעד אמצע שנות העשרים של המאה ה - 20 כללה כשני מיליון וחצי יהודים , ושבעקבותיה הפכה יהדות אמריקה לתפוצה היהודית הגדולה בעולם . בהיות ארצות הברית מקום המפגש של יהדות ומודרניות שקפלן התנסה בו באופן אישי , אין למצוא במשנתו אותו אלמנט קטסטרופלי שאפיין את יחזקאל קויפמן והוגים ציונים אירופיים וארץ - ישראליים אחרים . אדרבה : ארצות הברית נראתה לו מקום של הבטחה גדולה ליהודים . תקופת התבגרותו נקראת בהיסטוריוגרפיה האמריקנית התקופה ה " פרוגרסיבית " . מדובר בתקופה שבה החברה האמריקנית הייתה בעלת ביטחון עצמי גדול ומרשים . בעניינים רבים הקשורים בהובלת הקדמה העולמית החלה ארצות הברית לתפוס את מקומם של מרכזים אירופיים . היא נגדשה בהישגים בתחום המדע והטכנולוגיה , ובתוך זמן קצר עתידה הייתה להופיע על במת ההיסטוריה כמעצמה עולמית מנקודת ראות צבאית ובמיוחד כלכלית . גם מבחינה אינטלקטואלית הובילו אנשי רוח אמריקנים פיתוח גישות מתוות - דרך בתחום החשיבה על חינוך , חברה ותרבות . כתוצאה מכך חשו מהגרים מכל ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד