א. מבוא

השנייה . 356 קיים דמיון פרדוקסלי בין תפיסת הקיום היהודי של מרדכי קפלן לבין זו של קויפמן , בכך שגם קפלן הדגיש מאוד את החיבור בין חומר לרוח בנסיבות הקיום הציביליזטוריות המשתנות מתקופה לתקופה . הוא היה הוגה הדעות היהודי הראשון שהגדיר מפורשות את היהדות כציביליזציה . אולם , בעוד שקויפמן דגל בשלילת הגולה , קפלן ראה בציונות תנועת שיקום של הציביליזציה היהודית הן בארץ ישראל והן בתפוצות הגולה . בכך שילב , הלכה למעשה , בין חזון המרכז הרוחני של אחד העם לבין תוכנית האוטונומיזם התפוצתי של דובנוב . אולם , זהו רק אחד מהשילובים המעניינים שמאפיינים את משנתו של מרדכי קפלן . כמו דובנוב וקויפמן , גם בהתמודדותו של קפלן עם בעיות הקיום היהודי של זמנו הוא חיבר בין השיקול התרבותי - רוחני לשיקול החברתי - אזרחי ונמנע , בניגוד להרצל ולאחד העם , להדגיש כעיקר רק אחד מהשניים . הוא חיבר גם בין התמודדות עם בעיית ההתבוללות התרבותית - לאומית נוסח אחד העם , דובנוב ובובר לבין תפיסת עולם דתית - מוסרית אידיאלית , שקשורה בקיום היהודי כמיעוט בחברה האזרחית המערבית - מודרנית נוסח הרמן כהן . קפלן האריך ימים עד גיל 102 שנים . כל ח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד