פרק שמיני: היחס לציון ולתפוצות בתפיסת מרדכי קפלן את היהדות כציביליזציה