פרק שביעי: שלילת הגולה כתשובה לאנומליה של הקיום היהודי ב"גולה ונכר" של יחזקאל קויפמן