ה. "מושגים ומציאות": תשובת בובר לכהן

ב " מושגים ומציאות " , המאמר הראשון שבו השיב בובר לעמדתו האנטי - ציונית של כהן , נטען כי הבנת כהן את היהדות נגזרת יותר מדי מהנחות היסוד של שיטתו הפילוסופית , ופחות מדי מהתבוננות במציאות היהודית בפועל . 288 כהן לא כיוון אמנם את ביקורתו על הציונות נגד תפיסתו הציונית של בובר במיוחד , כי אם נגד הציונות בכלל , ובכל 287 שם . 288 שם , עמ ' . 152 - 150 זאת בובר בחר להגיב להתקפתו של כהן על הציונות מתוך נקודת מבטו המיוחדת בה ראה כעלבון וכסילוף את טענתו של כהן כי הציונות בוגדת במורשת הדתית של היהדות וביעדה המוסרי - משיחי . לטענתו , לו היה כהן בוחן את המציאות עצמה במקום לכפות עליה את עיקרי שיטתו הפילוסופית , היה רואה , לדברי בובר , שאין כל יסוד לטענה כי הציונות נלחמת " באידיאה המשיחית " של היהדות , אלא נלחמת רק "בסילופה ובעיקומה " של אידיאה זו ב " ספרות הליברלית האנטי - ציונית , סילוף ועיקום המסתמך על המשיחיות כביכול " . 289 בובר חשב כי הייעוד המשיחי של היהדות יכול להתגשם רק במסגרת חברה יהודית אוטונומית , כפי ששיער את הקיום היהודי טרם הגלות . על כן ראה לנכון להדגיש את חזונות הנביאים כפשוטם ; דהיינ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד