ג. דת וציונות: עמדת הפתיחה של הרמן כהן בפולמוס של 1916

כיצד מתבטאת הגותו של כהן בנוגע לאופי הקיום היהודי , מושג הלאום היהודי וחיוב המשך קיום הקהילה בתפוצות במחלוקת שלו עם מרטין בובר בשנת ? 1916 הצד של הרמן כהן במחלוקת נפתח במאמר שחיבר לכתב העת של אגודת הסטודנטים היהודים הלא ציונים , 258 , KC Bl ה tter וכהן נענה בו לבקשת האגודה להבהיר את טיבה של הציונות על פי הבנתו . מטרתו הייתה לחזק את עמדת חברי האגודה נגד העמדה הציונית ההולכת ומתחזקת לנוכח התגברות האנטישמיות . המאמר עצמו אינו מוסיף הרבה על עמדותיו שגובשו בחיבוריו האחרים , אך מארגן מחדש רעיונות הנמצאים בחיבורים אלה בשפה פולמוסית המתאימה לזמן שבו נכתבו הדברים . הוא קרא למאמר " דת וציונות " וביקש להראות כי הציונות נוגדת את טיבה הפנימי של היהדות ובייחוד את ייעודה המשיחי - מוסרי . במאמר זה כהן מחייב את היהדות כצורת קיום לאומי הרוכש את חיוניותו מייעודו הדתי - המשיחי . אולם לטענתו , הציונות מניחה מושג של עם המציב את עצמו במקום הדת , ובכך היא מועלת בייעודו ההיסטורי של הקיום היהודי . כהם טען כי הציונות מתאפיינת ב " השקפת עולם פנתיאיסטית נעלה מדת של אלוה טרנסצנדנטי " , והיא מניחה כי " חותם הקדושה ט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד