ב. תמורות ביחסו של הרמן כהן אל בעיות הקיום היהודי במשנתו הכוללת

מבחינת סביבתו המוקדמת , הרמן כהן גדל במשפחה יהודית ליברלית , שחרף הזדהותה עם הרוח ההומניסטית של הבורגנות הגרמנית באמצע המאה ה - , 19 העריכה והוקירה עד מאוד גם את המסורת הדתית של היהדות . מדובר במשפחה יהודית - רפורמית יוצאת דופן , במובן זה שבשבילה הרפורמה לא הייתה דרך לשמירת אורח חיים יהודי מתוקן כחלק מתהליך התבוללות כולל ומקיף , אלא דרך המלך של היהדות ההיסטורית , אף כשהיא מותאמת לתנאי הזמן החדש . במסגרת זו נתפסה היהדות הרפורמית כנושאת מחויבות כפולה כלפי העם היהודי ומסורתו וכלפי התרבות האירופית - גרמנית במידה שווה . מחויבות כפולה זו התבטאה , בין היתר , בבחירתו של כהן להשתלם בלימוד היסטורי רחב ומעמיק במקורות היהדות בבית המדרש לרבנים של הרב זכריה פרנקל בברסלאו , מייסד הגישה הפוזיטיבית - היסטורית , השמרנית יחסית , ולאחר מכן בלימודי פילוסופיה באוניברסיטת מרבורג הנחשבת עד מאוד בתרבות הגרמנית בת הזמן . 243 כהן לימד פילוסופיה באוניברסיטת מרבורג בשנים , 1912 - 1873 והיה דתית בתפיסת המרכז הרוחני של אחד העם : Shalom Ratzabi , Between Zionism and Judaism : The Radical Circle in Brith Shalom , . Lo...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד