חלק שני היחס לציון ולתפוצות בהגות היהודית שלפני מלחמת העולם הראשונה ועד אחרי מלחמת העולם השנייה