ד. סיכום

דברים אלה תומכים בטענתי שהציונות הרוחנית של אחד העם , ותפיסת הלאומיות התפוצתית של שמעון דובנוב נבדלות יותר בדגש מאשר במהות . אולם כדי לאשש טיעון זה סופית , אסיים פרק זה בסיכום הדמיון והשוני המסתמן ביניהם במאמרו של אחד העם " שלוש מדרגות " שהוזכר לעיל . במאמר זה , העריך אחד העם שלתוכניתו של דובנוב אין סיכוי להתממש , כי זה היה מחייב את אומות העולם לוותר על חלק מכוחן לטובת היהודים החלשים מהן , כשלדעתו דבר זה לא יעלה על הדעת . 238 236 שם , עמ ' . 94 237 כל כתבי אחד העם , עמ ' ת " ב . 238 שם , עמ ' קנ " ב . Seltzer העיר נכון , כי ההבדלים שנשארו בין משנתו הציונית - רוחנית של אחד העם ובין תפיסת הלאומיות התפוצתית של דובנוב נעוצים בכך , שאחד העם היה פסימי באשר לגורל הקדמה במציאות אירופה , בעוד שדובנוב היה אופטימי יותר ) . ) Seltzer , p . 71 אך יש לציין כי האופטימיות של דובנוב הייתה מעוגנת באמונה חזקה בחוקיות היסטורית מוכתבת מראש : " למרות הריאקציה העוברת עלינו " , כתב , " מושך אותנו גלגל ההיסטוריה " . " לא אלמן ישראל במלחמה זו " , הוסיף , מאחר ש " דרכו היא דרך ההיסטוריה המובילה אל המטרה הנשגבה "...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד