ב. ההיבטים העיוניים של תפיסת האוטונומיזם התפוצתי

. 1 תפיסת הלאומיות בתשתית הפילוסופיה של הקיום היהודי בהגותו של דובנוב מונחת קביעתו , שקיימים שלושה טיפוסי לאום שהיחס ביניהם הוא יחס כרונולוגי - היררכי : א - הטיפוס הטבעי או הגזעי , שמאפיין את השבט הקדום ; ב - הטיפוס המדיני - ארצי שמתאפיין בריבונות ארגונית בטריטוריה מוגדרת ; ו - ג - הטיפוס התרבותי או הרוחני - היסטורי . 177 דובנוב עמד על כך שהמונח " אומה " בלועזית - nation - נגזר מהשורש הלטיני - nasci שפירושו הולד - ועל כן ראה כבר בטיפוס הטבעי - גזעי או השבטי צורת קיום לאומית . את ראשית צורה זו של הקיום הלאומי מצא בתנאי הקיום החומריים המקריים של קרקע ואקלים , בצירוף מוצא משפחתי משותף . לפי דובנוב , כבר בשלב זה מתחילה להתפתח תרבות קבוצתית משותפת המתחרה עם גורמי הטבע הראשוניים בעיצוב החיים החברתיים , כשזו כוללת יסודות כלכליים ראשוניים , ארגון שלטוני בסיסי ולשון משותפת . אלה , לדעת דובנוב , מאפשרים גם צירופם של 177 מכתבים על היהדות הישנה והחדשה , עמ ' . 5 אנשים נוספים לקבוצה הלאומית באמצעות נישואי תערובת , גם אם אינם צאצאים של המערכת המשפחתית המקורית . 178 הטיפוס המדיני - ארצי הוא פרי התפתח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד