ו. סיכום: שאלות התרבות, ארץ ישראל ועתיד החיים היהודיים בתפוצות הגולה במסגרת המחלוקת בין הרצל לאחד העם

הדינמיקה של ההתבוללות הנפוצה במרכז אירופה ובמערבה , מתוך השלכת היכרותו עם יהדות מזרח אירופה ומכוח העובדה שביקר שם . קרוב לשער שמתוך היכרותו עם מהלכי המודרנה בכל חלקי אירופה ובארצות הברית , יכול היה גם להכיר בתוקף טיעוניו של הרצל , שנגזרים בזמנו מהאופי האזרחי - מודרני של ארצות מרכז אירופה ומערבה . בכל זאת , משעה שעלתה על הפרק שאלת עתידו של העם כישות תרבותית היסטורית , שיקולים אלה כבר איבדו מתקפותם . לעומת זאת , נראה כי יחסו השלילי של הרצל לאחד העם היה בלתי נמנע , כתוצאה מהיעדר יכולת להבין את הנחות היסוד של האחרון מלכתחילה . ממש כפי שתפיסתו התרבותית - לאומית של אחד העם הובילה בקו ישר לניסוח חזון המרכז הרוחני בארץ ישראל , שאמור לשאת באחריות לשיקום רוחו של העם היושב בתפוצות הגולה , כך תפיסתו האזרחית - לאומית של הרצל , מובילה בקו ישר לעמדתו באשר לביטול האנטישמיות , באמצעות הקמת מדינת יהודים ריבונית כתכלית העליונה של הציונות , כמו גם להערכתו , שעם הקמת מדינה ליהודים יתבטלו חיי היהודים בארצות הגולה . יש לזכור , עבור הרצל , האנטישמיות אינה גורמת רק לסבל ולתסכול בקרב היהודים , אלא מהווה פגם במע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד