ה. הפולמוס בין אחד העם להרצל על ארץ ישראל ומיקומה העתידי של המולדת היהודית בעקבות תוכנית אוגנדה

דבריו החריפים של אחד העם נגד הרצל במאמר הביקורת על אלטנוילנד הובילו בהמשך להחרפת החיכוך ביניהם : המאמר הודלף עוד בטרם פורסם . מתוך רצון שלא להופיע כצד במסכת עקיצות אישיות , פנה הרצל למקס נורדאו בבקשה שיפרסם תגובה . מאמר התגובה של נורדאו לאחד העם חריף עוד יותר מזה של אחד העם על אלטנוילנד , וכלל ביטויי התנשאות על מקורו המזרח - אירופי , אגב מתן ביטוי לדעתו , שהרצל ואוהדיו העניקו לאחד העם במה כהוגה דעות יהודי - אירופי , למרות שלהערכתו רמת הגותו לא עלתה בקנה אחד עם סטנדרטים מערביים . 152 עד מהרה התבטאו רבים מציוני רוסיה בסוגיה זו . חלק מהם 150 שם , עמ ' רע " ה . 151 שם , עמ ' שי " ט . 152 מקס נורדאו , כתבים ציוניים , ספר ב ' , ערך ב ' נתניהו , הספרייה הציונית , נתניה ביקרו את אחד העם על היעדר יחס קונסטרוקטיבי לענייני התנועה , אך רובם , ובכללם אלה שביקרו את אחד העם , כעסו מאוד על השפלתו . 153 הפולמוס שפרץ בין ציוני רוסיה להרצל על רקע פרסום החיבור אלטנוילנד שכך בתוך זמן קצר , בשל התפרצות הפרעות בקישנייב . אלה חיזקו את עמדת הרצל , לפיה הבעיה הקריטית ביותר שפוקדת את העם היהודי באותו זמן היא אכן...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד