ג. גישת אחד העם לארץ ישראל ולקיום היהודי בגולה לפני הקמת התנועה הציונית ואחריה

בחודשים הראשונים לאחר קיום הקונגרס הציוני הראשון בבאזל , כתב אחד העם מאמרים אחדים שקראו תיגר על הרצל והנהגתו . במאמרים אלה העלה ביקורת עניינית , שמזכירה בחלקה את ביקורתו על מדיניות ההתיישבות של מנהיגי חיבת ציון בתחילת העשור האחרון של המאה ה - 117 . 19 המכנה המשותף לביקורתו על הרצל ולזו המוקדמת יותר על מדיניות ההתיישבות של הנהגת חובבי ציון נעוץ בטענתו , שמתוך ציפייה להישגים מהירים בחרו הרצל ואוהדיו לדלג על התקדמות אל עבר פתרון בעיות הקיום היהודי המתאפשר כבר בהווה , ובמקום זאת שמו לנגד עיניהם 115 שם , עמ ' . 223 116 שם , עמ ' . 220 ויטל טוען שעל אף היעדר תיעוד ישיר של עניין זה , הראיות הן יותר מסיבתיות , ולאישושן מפנה להתייחסותם של אנשים שעמדו באותו זמן בקשר עם ריינס . 117 מיד עם חזרתו מהקונגרס כתב את " הקונגרס הציוני הראשון " ) כל כתבי , עמ ' רע " ה - רע " ו ( . את " מדינת היהודים וצרת היהודים " , " הקונגרס ויוצרו" ו " קול מן החוץ " ) שם , עמ ' קל " ה - ק " מ , רע " ו - רע " ט ( כתב כעבור ארבעה חודשים . את המטרה להשיג עניינים שניתנים להשיגם , בטווח הרחוק בלבד . 118 החישוב הנוגע ליכולת ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד