ב. ממדינת היהודים לריב עם ה"פרקציה הדמוקרטית"

החוברת מדינת היהודים יצאה לאור בווינה ובלייפציג בפברואר , 1896 פחות משנה לאחר שהרצל החל לחשוב בכיוון הפתרון הציוני לבעיית יהודי אירופה . בתחילת מאי , 1895 משהחל לעסוק ברעיון מדינת היהודים באופן שיטתי , סבר כי הדרך הטובה ביותר לקדמו תהיה לגייס את אנשי הממון הגדולים של העם , כדי שישמשו כשדולה למען הרעיון אצל מנהיגי העולם . עשירים אלה ישתמשו בכוח השפעתם על ראשי מדינות המערב כדי לפתוח את הדרך לדו שיח עם הסולטאן העות ' מאני , כדי שזה יעניק לעם היהודי כתב זכויות על ארץ ישראל . לשם כך פנה תחילה לברון מוריס הירש , ולאחר מכן לברון אדמונד ג ' יימס רוטשילד . 108 אולם , משהבין כי אנשי הממון היהודים לא התלהבו מרעיונו , חש חובה להמשיך את המלאכה והחליט לפנות אל הציבור היהודי הרחב . פרסום מדינת היהודים ברבים וקיום הקונגרס הציוני הראשון בבאזל , באוגוסט 1897 היו הצעדים הראשונים במאמציו להניע את העם היהודי לפעול לקראת הפתרון שהציע . גיבוש התנועה הציונית כתנועת המונים , באמצעות הקונגרסים הציוניים , הפך למסגרת שבה המחלוקת העקרונית המשתמעת מעמדותיהם של אחד העם והרצל הפכה לחיכוך אידיאולוגי ואישי כאחד . המצטר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד