פרק רביעי: עיקרי המחלוקת בין אחד העם להרצל על יעדי הציונות