א. מבוא

אפתח את הדיון אודות יחסו של הרצל לארץ ישראל ולתפוצת הגולה בהתייחסות למחלוקת הקיימת בספרות המחקר על שאלת ההתבוללות המיוחסת לו , מאחר שלשאלה זו השלכות על הבנתו את טיבו של העם היהודי והבעיות הפוקדות אותו בסוף המאה ה - . 19 אחד העם היה ככל הנראה , הראשון שהתייחס להרצל כיהודי מתבולל אשר התבוללותו קבעה גם את אופי האידיאולוגיה הציונית שלו . בדרך זו , אם כי בצורה מלומדת יותר ופולמוסית פחות , תיארו את דמותו הביוגרפים המרכזיים של הרצל : אלכס ביין , עמוס אילון , ג 'ק קורנברג ושלמה אבינרי . חיבורים אלה הציגו את אופיו המתבולל של הרצל הן בהתייחסות להתפתחות חייו המוקדמים , והן בהתייחסות לכתיבתו הציונית , במיוחד בקשר לספרו אלטנוילנד . אולם , יש להדגיש שלא קיימת תמימות דעים בדבר אופיו המתבולל . 47 ראו למשל את ביקורתו על יסודות הציונות המדינית של הרצל , במאמר שכתב מיד לאחר שובו מהקונגרס הציוני הראשון , ומאמר הביקורת שכתב על הרומן של הרצל אלטנוילנד ) הערות 117 ו - 149 בפרק הבא ( . Alex Bein , Theodore Herzl , a Biography , The Jewish 48 . Publication Society of America , Philadelphia 1956 , c 1941 , p . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד