פרק שלישי: בעיית האנטישמיות ורעיון מדינת היהודים כביטוי של תפיסת עולם אזרחית-לאומית במשנתו הציונית של תיאודור הרצל