ו. סגירת מעגל

הנה חזרנו בלי משים , לפשר התעקשות אחד העם ב " לא זה הדרך " לדרוש בחירה מפוכחת של מועמדים לעלייה ולהתיישבות בארץ ישראל . הכוונה כפי שמתברר , אינה רק להעמיד ציבור של מתיישבים המסוגל לעמוד איתן מול קשיי הזמן , אלא גם לעצב בארץ ישראל אליטה רוחנית מסורה לצורכי השיקום הרוחני של העם באופן כולל . על אף עניינו בשיקום תרבותו ההיסטורית של העם היהודי , הוא חשב שהיהדות זקוקה לתזונה ולהשראה רוחנית גם ממקורות חוץ . חזון המרכז הרוחני בארץ ישראל נועד ליצור מציאות חדשה שתאפשר זיקה פורה בין האליטה היוצרת של התרבות היהודית הלאומית לבין תרבויות אחרות , עוד לפני שתישטף על ידי עוצמת היצירה של התרבויות הזרות . יש אפוא להקפיד שהמשימה לשיקום רוחו של העם תוטל על אליטה חברתית - תרבותית בעלת תכונות נפשיות חזקות , כדי להבטיח הן את מסירות אנשיה לאידיאלים המנחים אותה בעת משבר , והן את יכולתם לעסוק בתרגום המפגש עם תרבויות זרות , ל " גירוי " המביא ל " חיקוי של תחרות " , במקום להרחבתו הגיאוגרפית של ה " חיקוי של התבטלות " הקיים מכבר בארצות הגולה . מכאן אנו גם למדים מדוע נוסף על העלייה , ההתיישבות ובניית חברה יהודית חדשה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד