ה. "פנים" ו"חוץ" בניתוחו של אחד העם את מנגנון יצירת התרבות

זוהי , כמובן , נקודת החזרה מהדיון של אחד העם על טיבם של העם ובעיות קיומו לאורך ההיסטוריה , לדיון ברכיב המרכזי של תפיסתו הציונית : חזון המרכז הרוחני בארץ ישראל . חזון זה הוא פיתוח של החיבור אשר העמיד ב " לא זה הדרך " את היחס בין התכלית המעשית של יישוב הארץ לצורכי הרוח של העם . אך חסר עדיין אלמנט אחד חשוב כדי שנוכל לרדת לסוף דעתו של אחד העם בניסוח חזון המרכז הרוחני . הכוונה לפענוח גישתו בסוגיית היחס בין פנים לחוץ , הנידון במאמרו 39 אבי שגיא פיתח את שאלת היחס בין " פנים לחוץ " כסוגיה מרכזית במחשבה היהודית במאה ה - , 20 באתגר השיבה אל המסורת , מכון שלום הרטמן , הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן והוצאת הקיבוץ המאוחד , . 2003 " חיקוי והתבוללות " . הנחת היסוד של הדיון ב " חיקוי והתבוללות " היא ששום תרבות אינה נוצרת יש מאין , כי אם מתוך זיקה להוויה תרבותית קודמת . משום כך טען אחד העם שתחילת יצירתה של כל תרבות באשר היא נמצאת במעשה של " חיקוי " . אך הוא מבחין בין צורת חיקוי שאותה כינה "חיקוי של התבטלות " ובין זו שכינה " חיקוי של תחרות " . חיקוי של התבטלות נקרא כך משום שהוא מתאפיין בתחושה של " י...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד