ב. "אהבה", "רגש" ו"רצון" לאומיים בביקורת אחד העם על מדיניות חיבת ציון

במאמרו הראשון " לא זה הדרך " , התייצב אחד העם כהוגה דעות ציוני בעל שליחות לאומית . במאמר זה הפעיל את שיקולי הדעת הנדרשים למשכיל המבקש להתייצב בפני עמו כמורה - דרך מול הבאות , ובמסגרת זו תקף את מדיניות חיבת ציון בענייני ההתיישבות בארץ ישראל . הביקורת , יש להדגיש , היא ביקורת מבפנים . כלומר , אחד העם תקף במאמר זה את מדיניותה של תנועה שהוא עצמו מהווה אחת הדמויות המרכזיות שלה תוך כדי הפגנת הזדהות עם מטרותיה . עניינה המרכזי של חיבת ציון בהתיישבות יהודית בארץ ישראל הייתה תגובה לפרעות נגד היהודים בערי רוסיה , שהחלו בשנים . 1882 - 1881 הרעיון הבסיסי היה זהה בחלקו עם זה של הציונות המעשית , ובחלקו עם זה של הציונות המדינית המאוחרות יותר ; דהיינו , לחולל תהליך התיישבותי כאמצעי להקמת מולדת ליהודים , שבה יוכלו לחיות ללא 12 מקור הביטוי בפסוק מספר יחזקאל , פרק ל " ג : 7 " ואתה בן אדם , צופה נתתיך לבית ישראל ] , " ] ... אך היה גם כותרת של יצירה סאטירית מאת יצחק ארטר , אחד המשכילים היהודים המוקדמים בגליציה . בספרו מורה נבוכי הזמן ) ערך יהוידע עמיר , כרמל , ירושלים תשע " א ( , כתב הרנ " ק ש " הנביא צופה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד