פרק שני: טיבו של העם ובעיית היחס בין "פנים" ל"חוץ" במשנתו התרבותית-לאומית של אחד העם