חלק ראשון היחס לציון ולתפוצות בדור הראשון של התנועה הלאומית