ד. מבנה הספר

הספר מחולק לשלוש קבוצות של הגות יהודית על ציון ותפוצות הגולה בסדר כרונולוגי : הקבוצה הראשונה מורכבת מהגותם של אחד העם , תיאודור הרצל ושמעון דובנוב . אלה מייצגים את הדור הראשון של ההגות היהודית הלאומית , שמעלה ניסוחים ראשונים באשר למעמד ארץ ישראל ותפוצות הגולה בחיים היהודיים העתידיים , לאחר המהפכה שחלה בפוליטיקה היהודית באירופה החל מתחילת שנות השמונים של המאה ה - , 19 ועל רקע התפכחות ראשונית מהבטחות המודרנה . הקבוצה השנייה כוללת את הגותם של הרמן כהן , מרטין בובר , יחזקאל קויפמן ומרדכי קפלן . אלה דנים בשאלת ציון ותפוצות הגולה כחלק מההתמודדות עם בעיות הקיום היהודי החל ממלחמת העולם הראשונה ועד לסוף השליש השני של המאה ה - , 20 על רקע השתנות הבעיות ותנאי הקיום הגיאו - פוליטיים של היהודים בתקופה זו . הקבוצה השלישית כוללת את הגותן של דמויות בנות זמננו , שעמדותיהן כלפי ציון והתפוצות מוכתבות על ידי גישה קודמת למציאות הבתר - מודרנית ולגלובליזציה הכלכלית והתקשורתית של העשורים האחרונים . מצד אחד , אעמיד כאן את תפיסת עולמו הציונית - הומניסטית של ההוגה הישראלי אליעזר שביד , ומצד אחר אציג את תפיסותיהם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד