ב. טווח הזמן והתהליכים ההיסטוריים שהספר מתייחס אליהם

בדברנו על ההגות היהודית של המאה ה - , 20 אין הכוונה כמובן , לספירת השנים המדויקת מ - 1900 עד , 1999 כי אם לתקופה שבה נוצרה ההגות 2 נוכחות התוכנית להשיב את היהודים לארץ ישראל בתודעת היהודים במאה ה - 20 היא , במידה רבה , תוצאה של פעילות התנועה הציונית שייסד תיאודור הרצל ב - . 1897 אולם , כפי שמראה יונתן פרנקל , האידיאולוגיות שחתרו לשיקום החיים היהודיים בתפוצות הגולה נולדו לראשונה , בד בבד עם התגבשות תנועת " חיבת ציון " כתנועה בעלת תכלית מעשית של יישוב ארץ ישראל , וכתגובה לאותם אירועים היסטוריים שאליהם הגיבה תנועה זו בתחילת התגבשותה ברוסיה בשנות השמונים של אותה מאה . יונתן פרנקל , נבואה ופוליטיקה - סוציאליזם , לאומיות ויהודי רוסיה , עם עובד , תל אביב , 1989 עמ ' . 156 - 65 , 14 - 11 המתייחסת לתהליכים ההיסטוריים המאפיינים מאה זו . ההוגים הראשונים שאליהם אתייחס הגיבו לתהליכים היסטוריים שהלכו והתגבשו במהלך המאה ה - . 19 הוגים אלו הגיבו לעלייתה של האנטישמיות ולשגשוגה מחדש ברוב ארצות אירופה ; להתמוטטות הכלכלה היהודית במזרח אירופה , כמו גם לשאלת ההתבוללות בארצות האמנציפציה של המערב . אולם כבר ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד