א. מגמת החיבור והצגת התזה

עניינו המרכזי של חיבור זה הוא לברר את מעמד ארץ ישראל ותפוצות הגולה בחשיבה היהודית של המאה ה - . 20 מבחינה זו ניתן לראות בו עיון היסטורי בנושא אחד מני רבים שבהם עסקה המחשבה היהודית לדורותיה . אולם עיקר הדיון אינו בהבהרת פרק בתולדות המחשבה היהודית כנושא העומד בפני עצמו , אלא להעלות את היחס לציון ולתפוצות בחשיבה היהודית של תקופה זו , כמוקד לבירור פילוסופי של גישות שונות בהתמודדות עם הבעיות המרכזיות הפוקדות את הקיום היהודי באותו הזמן . התזה המרכזית של החיבור היא , שהחל משנות השמונים של המאה ה - 19 היחס לארץ ישראל ולתפוצות הגולה נעשה לאחת הסוגיות המרכזיות בהן דנה המחשבה היהודית , וכי סוגיה זו מהווה מפתח חשוב בניסיון לפענח גישות שונות בהתמודדות עם הבעיות הפוקדות את הקיום היהודי במאה ה - . 20 1 חיבור זה נבדל משני סוגי חיבור הקרובים לכאורה לנושא דיוננו , הן בשל כריכת מעמד ארץ ישראל עם שאלת תפוצות הגולה , והן בשל הנחת נושא זה כמוקד לדיון פילוסופי נרחב בבעיות הקיום היהודי . הסוג הראשון שדיוננו מובחן ממנו כולל את הפרסומים הבאים : Arthur Hertzberg , The Zionist ; Idea - A History and Evaluation , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד