תודות

חיבור זה העוסק ביחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה - , 20 הוא עיון מחקרי בשאלות קיומיות , לאומיות ואנושיות אוניברסאליות הקשורות בחיי העם היהודי במהלך 130 השנים האחרונות . האחריות לכל האמור בספר זה היא שלי בלבד . עם זאת , אני חב תודה עמוקה לכל מי שבלעדיו לא יכול היה ספר זה לצאת לאור . ארי אקרמן , גרשון גרינברג , הרטוויג ווידבך ) , ) Hartwig Wiedebach מל סקולט , יהוידע עמיר , עינת רמון , ואליעזר שביד הם עבורי בני שיח קבועים המאתגרים ומפרים את חשיבתי בתחום הפילוסופיה של הקיום היהודי . גיא מירון , מוטי זלקין ודוד מאיירס תרמו רבות להרחבת הסתכלותי מזווית הראייה ההיסטורית . ג ' ף שפיצר , הבעלים של 'ספרי ירושלים ' , היה לי כנציג של ציבור הקוראים שמחוץ לכותלי האקדמיה ואשר גם אליו ביקשתי לפנות בחיבור זה . תודתי נתונה לעמיתיי החוקרים , למורים ולכלל עובדי מכון שכטר למדעי היהדות , על יחסי החברות העמוקים והתמיכה הארגונית והלוגיסטית שהעניקו לי לאורך השנים . רצוני להודות במיוחד לתלמידי מכון שכטר בתחום מחשבת ישראל שבגישתם הביקורתית , סקרנותם והתלהבותם מפגישה עם תחומי עיון חדשים , ידעו להפוך או...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד