היחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה-20

יוסי טרנר היחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה 20 עיונים בפילוסופיה של הקיום היהודי עיונים בפילוסופיה של הקיום היהודי יוסי טרנר ספריית " הילל בן חיים " , ספרי יסוד , מחקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי " ד , חבר קיבוץ בית אורן העורך הראשון : ד " ר מאיר איילי ז "ל עורך הספרייה : פרופ ' יהודה פרידלנדר יו " ר העמותה : משה מושקוביץ מערכת מדעית : פרופ ' משה אידל פרופ ' נחם אילן פרופ ' מנחם אלון ז "ל פרופ ' יאירה אמית פרופ ' זאב גריס פרופ ' מנחם הירשמן פרופ ' יעקב זוסמן פרופ ' עמירה ערן פרופ ' שלום רצבי פרופ ' אליעזר שביד פרופ ' עוזי שביט פרופ ' אברהם שפירא ערכה והביאה לדפוס : לאה שניר  אל הספר
הקיבוץ המאוחד