מפתח

א אבון - נסר , ג ' מיל מ ' , 95 אביגור , שאול , 149 אביטבול , מישל , 15 , 11 אבן ח ' לדון , 24 אבן ע ' לבון , מוחמד , 245 אבנס - פריצ ' ארד , א " א , 93 אברבנאל , חיים , 105 אברמסקי - בליי , עירית , 56 אגודה האנגלית - יהודית ( , 101 ,   ( AJA -126 125 , 121 , 120 , 103 אגודה הלובית של החיילים המשוחררים , 120 אגודת הפליטים הלאומית ( לוב ) , 120 אדאדי , ציון , 51 אדיב , חי , 197 אהוואס , אחמד , 310 או " ם , , 130 - 119 , 104 - 103 , 102 , 101 244 , 232 , 231 , 216 , 212 , 208 , 139 - בקשת לוב להתקבל , -137 136 - נציבות ללוב , 128 , 127 , 120 - נציבות לפליטים ( ,   ( UNHCR 228 , 224 , 222 - 221 - נציגי לוב העצמאי , -123 121 - עצרת הכללית של , , 123 , 120 - 119 282 , 132 , 129 , 126 - 125 -- ועדה המכינה של ( " ועדת העשרים ואחד " ) , 126 - תוכנית לעצמאות לוב , 117  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)