ספרים ומאמרים בעברית

אברהמי , חנה ( תשמ " ו ) . " ראשיתה של תנועת הנוער החלוצית בצפון אפריקה ( , " ( 1948 - 1943 שורשים במזרח ,   א , רמת אפעל : יד טבנקין הוצאת הקיבוץ המאוחד , עמ ' . 240 - 191 אברמסקי - בליי , עירית ( תשנ " א ) . " השפעת מלחמת העולם השנייה על יחסי יהודים - ערבים בלוב ובתוניסיה " , שורשים במזרח ,   ג , רמת אפעל : יד טבנקין הוצאת הקיבוץ המאוחד , עמ ' . 272 - 233 אברמסקי - בליי , עירית ( עורכת ) ( תשנ " ז ) . פנקס הקהילות : אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר שואת מלחמת העולם השנייה - לוב - תוניסיה , ירושלים : יד ושם . ארביב , לילו ( תשס " ט ) . היהודים בלוב בין אידריס לגדאפי , 1970 - 1948 עדות מהיסטוריה בת - זמננו , בת ים :   אור שלום - מרכז לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב ע " ש ר ' שלום טייאר ור ' שלום בנעטיה . ארן , אסתר ( תשמ " ב ) . " רדיפת יהודי לוב " , ילקוט מורשת , לג ( יוני תשמ " ב ) , עמ ' . 156 - 153 ארנון , ישי ( תשנ " ז ) . התנועה הציונית הדתית : פעילותה בצפון אפריקה ולמען העלייה של יהדות זו לישראל ( , ( 1956 - 1943 עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר - אילן . ביין , אל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)