עיתונים

אל - חיאת אל - ליבי אל - טליעא ברקה אל - ג 'דידה אל - ראיד אל - רקיב טראבלוס אל - ע 'ארב Il Corrier di Tripoli Tripoli Mirror Tripoli Times Sunday Ghibli Il Messaggero Il Vessillo Israelitico La Repubbkuca La Stampa Epoca 'L Independente Il Giornale St . Louis Jewish Light The Daily Star The Jerusalem Post The New York Times The Washington Post  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)