28 הסוכנות היהודית לישראל, מחלקת העלייה, לוב, ת"ד ,318 טריפולי: טבלת ההפלגות לישראל - במשך 22 חודשים עלו לישראל 21,749 עולים ב 32 - הפלגות.