27 מכתב מ 14 - במרץ 1942 מהקונסוליה הכללית האיטלקית בתוניסיה אל המושל הכללי של לוב, עם העתקים למשרד החוץ ולמיניסטריון לאפריקה האיטלקית ברומא, בנוגע לפינוי נתינים צרפתים מלוב.