26 מכתב מ 8 - בינואר 1901 מאת ז'אק סופיר דה פליקס (de Felix) מטריפולי אל נשיא הקונגרס הציוני בווינה. ייתכן שמכתב זה מתעד את המגעים הראשונים בין יהודי לובי לבין משרד הקונגרס הציוני.