25 מכתב מנשיא הקהילה היהודית של טריפוליטניה, זכינו חביב, אל ועד שליחי הקהילות בבריטניה (ל"ת) ובו הוא מגיש דיווח מפורט על היהודים שנהרגו באזורים השונים של טריפוליטניה ועל הנזק שנגרם לרכוש.