24 טריפולי טיימס, 7 בנובמבר :1945 מדווח על התערבותה של המשטרה הבריטית על מנת להשתלט על האלימות באמצעות הכרזה על עוצר ועל מעצרים.