23 טריפולי טיימס, 8 בנובמבר :1945 "טריפולי שקטה אבל יש עוד מקרי מוות בפרובינציות."