21 טריפולי טיימס, 10 בנובמבר :1945 "המתיחות נרגעה בטריפולי: נפתחה קרן סיוע ליהודים במצוקה [...] הקאדי הגדול והמופתי נשאו דרשות גינוי להתפרעויות."