20 טריפולי טיימס, 13 בנובמבר :1945 "המשפטים נמשכים בטריפולי: 5 שנות מאסר נגזרו על 25 בוזזים ערבים" - "בין מי שקיבלו גזר דין של 5 שנות מאסר נכללות שתי קבוצות בוזזים ערבים שנתפסו על ידי המשטרה בזמן ההתקפה של ליל שני, 5 בנובמבר, על הרובע היהודי סוק אל ג'ומעה. גיל הנאשמים נע בין ארבע - עשרה לשישים."