18 מכתב מ 13 - בינואר 1942 מאת א' וולגארינו, ראש הלשכה של המושל הכללי של לוב, אל המשרד לאפריקה האיטלקית ברומא, על טרנספר של נתינים זרים לאיטליה, וביניהם 190 נתינים בריטים "בני הגזע היהודי".