17 מכתב מאת הקונסוליה הגרמנית בטריפולי, חתום על ידי וולתר, מ 27 - באוקטובר ,1942 אל השגרירות הגרמנית ברומא, המדווח על כליאתם של יהודים לובים בג'אדו.