16 רשימה חלקית מ 17 - בנובמבר 1944 של טרנספורט של יהודי לוב בעלי אזרחות בריטית שנכלאו בברגן בלזן.