14 מסמך גרמני מהקונסוליה בטריפולי המעיד על כליאתם של היהודים בין .1945 - ו 1943 המסמך מזכיר את שני הטרנספורטים של 205 יהודים צפון - אפריקאים, בעיקר מתוניסיה, מטריפולי ומבנגאזי, לברגן בלזן ב .1944 -