13 גבריאלה ו' רקח, קטלוג של כתבי יד יהודיים מטריפוליטניה עם מאמרים וביוגרפיות, 19 באוקטובר .1945