11 דגל ציון (ביטאון "חברת ציון"), 7 ביולי :1921 "גורם חשוב להישרדותנו. אסיפה שקיים ב 28 - במאי הוד מעלתו הרב הראשי של טריפולי ד"ר אליה ס' [שמואל] הרטום."